Tüm Eş anlamlılar: KALINTI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kalıntı isim - Nedir?

  1. Artıp kalan şey, bakiye.
  2. Bir kentten veya mimarlık eserinden artakalan bölüm, yıkıntı, harabe, enkaz
    • "(Efes, Bergama'nın kalıntıları, ulaştıkları uygarlığı serer gözler önüne.)" (N. Cumalı)
  3. İz, işaret.
  4. [mecaz] Bir toplum, kültür, uygarlık vb.nden artakalan şey
    • "(Bu babacan, filozof ve hazırcevap insanlar kuşağı, tükenen bir görgü devrinin son kalıntıları gibidir.)" (H. Taner)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır