Tüm Eş anlamlılar: HARABE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı harabe

harabe isim - Nedir?

  1. Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
    • "(Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz.)" (F. R. Atay)
  2. Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, yıkı
    • "(Bu harabenin bir değirmen olduğunu hatırladım.)" (S. F. Abasıyanık)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır