Tüm Eş anlamlılar: ICAP ETMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı icap etmek

icap etmek - Nedir?

  1. Gerekmek
    • "(Birbirlerini çok iyi tanımaları icap eden bu zevat, İstanbul'un muhtelif kahvelerine dağılmışlardır.)" (B. R. Eyuboğlu)

Benzer kelimeler

  • gerekli olmak
  • iktiza etmek
  • lazım olmak
  • terettüp etmek
  • zorunlu olmak
  • şart olmak

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır