Tüm Eş anlamlılar: GEREKMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gerekmek

  • gerekli olmak
  • icap etmek
  • lazım olmak
  • zorunlu olmak
  • iktiza etmek
  • şart olmak
  • terettüp etmek

gerekmek (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşmesi bazı nesne, fiil vb.ne bağlı olmak, gerek olmak, lazım olmak, icap etmek, iktiza etmek
    • "(Tepeören denilen köye şafak sökmeden varmamız gerekiyordu.)" (H. E. Adıvar)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır