Tüm Eş anlamlılar: IÇERMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı içermek

içermek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. İçine almak, içinde bulundurmak, ihtiva etmek
    • "(Yarım Adam adlı romanı ise kültür yoğunluğu içeren değerli bir denemedir.)" (H. Taner)
  2. [felsefe] Bir şey, başka bir şeyin varlığını gerektirmek, biri ötekini ister istemez düşündürmek, tazammun etmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır