Tüm Eş anlamlılar: HAYATIYETLI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı hayatiyetli

hayatiyetli sıfat - Nedir?

  1. Yaşama gücüyle dolu, canlı
    • "(O kadar genç o derece hayatiyetli ki gelecek yıllar kendisine tehlikeli görünmemektedir.)" (R. H. Karay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır