Tüm Eş anlamlılar: HAYVAN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı hayvan

hayvan isim - Nedir?

  1. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık
    • "(İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi.)" (F. R. Atay)
  2. [sıfat, mecaz] Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
  3. [hakaret yollu] Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
  4. [halk ağzında] At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık
    • "(Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu.)" (Ö. Seyfettin)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır