Tüm Eş anlamlılar: DIKKATLI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dikkatli

dikkatli sıfat - Nedir?

  1. Dikkat eden, özen gösteren (kimse).
  2. Titiz, araştırıcı, sorgulayıcı
    • "(Bir yabancının dikkatli bakışından ürkerek susacağından korkmuştu.)" (R. H. Karay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır