Tüm Eş anlamlılar: CEREYAN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı cereyan

cereyan isim - Nedir?

  1. Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
    • "(Köprünün parmaklığına dayandı, gözlerini Haliç'in kapkara sularına, bu suların cereyanına kaptırdı.)" (E. E. Talu)
  2. Bir şeyin gelişme, olma durumu
    • "(En iyisi zorlamamak, işi tabii cereyanına bırakmak.)" (R. H. Karay)
  3. [mecaz] Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket
    • "(Aşırı ırkçılık cereyanlarının yalancı şahidi olarak sahneye çıkarıldı.)" (C. Meriç)
  4. [fizik] Akım.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır