Tüm Eş anlamlılar: BUDALA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı budala

budala sıfat - Nedir?

  1. Zekâca geri olan (kimse), alık
    • "(Biz ondan yaşlı üç akıllı bu budalaya inandık.)" (H. R. Gürpınar)
  2. Ahmak, bön
    • "(Kendisi için bu budalaların arasında bir dakika geçirmek artık bir asır kaybetmeye müsaviydi.)" (Ö. Seyfettin)
  3. [mecaz] Bir şeye aşırı düşkün.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır