Tüm Eş anlamlılar: AY

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ay

ay isim, astronomi - Nedir?

 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer.
 2. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
 3. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.
 4. Yılın on iki bölümünden her biri.
 5. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.

Benzer kelimeler

 • acımak
 • ağzında gevelemek
 • ağzında yuvarlamak
 • bozulmak
 • iki notayı birleştirmek
 • kaybolmak
 • kirlenmek
 • kötü telaffuz etmek
 • leke sürmek
 • notaları birleştirerek çalmak
 • notaları birleştirme
 • okunaksız yazmak
 • pislik
 • ses kaydırma imi
 • ses kaydırması

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır