Tüm Eş anlamlılar: ATMOSFER

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı atmosfer

atmosfer isim, astronomi - Nedir?

  1. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
  2. Hava yuvarı.
  3. [mecaz] İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava
    • "(Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim.)" (B. Felek)
  4. [fizik] Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C'de deniz yüzeyinde, 76 cm uzunluğunda ve tabanı 1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (1 kg 33 g).

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır