Tüm Eş anlamlılar: AŞIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı aşık

aşık isim, anatomi - Nedir?

  1. Aşık kemiği.
  2. [mimarlık] Yapı çatılarında uzun mertek, aşırma.
  3. [mimarlık] Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
  4. [isim] Sevişen bir çiftten kadına oranla genellikle erkeğe verilen ad.
  5. [isim] Halk ozanı
  6. [ünlem, teklifsiz konuşmada] "Ahbap, arkadaş" anlamında bir seslenme sözü.
  7. [teklifsiz konuşmada] Dalgın, kalender (kimse).

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır