Tüm Eş anlamlılar: YUMUŞAMA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yumuşama

  • beyin sulanması
  • beyin zarının yumuşaması
  • detant

yumuşama isim - Nedir?

  1. Yumuşamak işi
    • "(Yüzünde belli belirsiz bir yumuşama vardı.)" (Y. Z. Ortaç)
  2. Dünyada soğuk savaş döneminden sonra stratejik silahların geliştirilmesiyle başlayan siyasal gerginliğin ortadan kaldırılması siyaseti, detant.
  3. [gramer] Ötümsüz ünsüzlerin ötümlü ünsüz veya sızıcı ünsüz oluşu.

Benzer kelimeler

  • gerginlik azalması

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır