Tüm Eş anlamlılar: TEZGÂH

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tezgâh

tezgâh isim - Nedir?

  1. Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
    • "(Bir tezgâhtan öbürüne koşuyor, bir kumaş topunu bırakıp başkasına saldırıyordu.)" (R. H. Karay)
  2. Kahve, meyhane vb.nde müşterilerin üzerinde yiyip içtikleri uzun masa veya büfe
    • "(İçenlerin hepsi susmuş, kadına bakıyor, tezgâhın arkasındaki yürüyüşünü seyrediyorlardı.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı.
  4. Tersane.
  5. [argo söz] Genellikle yasal olmayan bir işi yapmak için tutulan uygunsuz yol.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır