Tüm Eş anlamlılar: TAVAN

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tavan

tavan isim - Nedir?

  1. Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
    • "(Başını kaldırdı, dumanı otobüsün tavanına üfledi.)" (H. Taner)
  2. [mecaz] Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat.
  3. [halk ağzında] Çatı kiremidi.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır