Tüm Eş anlamlılar: TISLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tıslamak

tıslamak (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Kaz, kedi, yılan "tıs" diye ses çıkarmak.
  2. "Tıs" diye ses çıkarmak
    • "(Laf ederken tıslıyorum, dişleri çektirdik.)" (A. İlhan)
  3. [halk ağzında] Ağır yük altında iniltiye benzer sesler çıkarmak.
  4. [halk ağzında] Haksızlığını anlayıp susmak, sesi soluğu kesmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır