Tüm Eş anlamlılar: TÜREV

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı türev

türev isim - Nedir?

  1. Türemiş veya üretilmiş şey.
  2. [gramer] Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi.
  3. [kimya] Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde.
  4. [matematik] Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır