Tüm Eş anlamlılar: RADYO

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı radyo

radyo isim - Nedir?

  1. Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
  2. Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
  3. Bu istasyonun yayınlarını alan araç
    • "(Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu.)" (R. N. Güntekin)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır