Tüm Eş anlamlılar: PUT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı put

put isim - Nedir?

  1. Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
    • "(Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla âdeta bir puta taparcasına seviyordum.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Haç.
  3. Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır