Tüm Eş anlamlılar: PALA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı pala

pala isim - Nedir?

  1. Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç
    • "(Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu.)" (F. R. Atay)
  2. Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü.
  3. Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.
  4. Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı
    • "(Kendi ürettiği kocaman sürünün yünlerinden Fadime nine ne güzel palalar dokumuş.)" (H. E. Adıvar)
  5. Eski, kullanılmış eşya veya giysi.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır