Tüm Eş anlamlılar: OTLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı otlamak

otlamak (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Hayvan, dolaşarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni yemek, yayılmak
    • "(Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor.)" (H. R. Gürpınar)
  2. [mecaz] Meşgul olmak
    • "(Liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiş, birkaç sene otlamış orada, çakmış.)" (A. İlhan)
  3. [argo söz] Para ve emek harcamadan başkalarının sırtından geçinmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır