Tüm Eş anlamlılar: NASIL

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı nasıl

nasıl zarf - Nedir?

 1. Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz
  • "(Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz
  • "(Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?)" (O. S. Orhon)
 3. İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz.
 4. Ne kadar çok.
 5. Elbette, kesinlikle.
 6. "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz.
 7. "Ne dediniz? veya iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz.
 8. [sıfat] Ne gibi, ne türlü.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır