Tüm Eş anlamlılar: LEHÇE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı lehçe

lehçe isim, dil bilimi - Nedir?

  1. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt.
  2. Konuşma tarzı
    • "(Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  3. Polonya dili.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır