Tüm Eş anlamlılar: KROKI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kroki

kroki isim - Nedir?

  1. Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
    • "(Bu mektuba, korunun bir de küçük krokisini ilave ettim.)" (P. Safa)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır