Tüm Eş anlamlılar: KINAYE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kinaye

kinaye isim - Nedir?

  1. Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
    • "(Babam bu kinayeyi anlardı sanırım, fakat anlamamazlıktan gelirdi.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz
    • "(Demek lokantadaki kinayeler hep ona karşıydı. Aleyhine bir şeyler kuruluyordu.)" (S. F. Abasıyanık)
  3. [edebiyat] Sözün gelişiyle, gerçek anlamların dışında bir kavrama değinme sanatı.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır