Tüm Eş anlamlılar: KAVRUK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kavruk

kavruk sıfat - Nedir?

  1. Kavrulmuş olan.
  2. Kurumaya yüz tutmuş.
  3. [mecaz] Yaşı ilerlemesine karşın iyi gelişememiş olan
    • "(Kalem gibi baldırlı, kavruk çocuklara para verdim.)" (S. F. Abasıyanık)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır