Tüm Eş anlamlılar: IRAT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı irat

irat isim - Nedir?

  1. Gelir
    • "(Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir.)" (H. R. Gürpınar)
  2. Gelir getiren mülk
    • "(Zavallının iratlarında oturan kiracılarla uğraşarak kırmadığı koz, çevirmediği dolap kalmıyordu.)" (Ö. Seyfettin)
  3. [eskimiş] Söyleme.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır