Tüm Eş anlamlılar: INSANLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

insanlık isim - Nedir?

 1. İnsan olma durumu.
 2. İnsanca davranma.
 3. İnsanların tümü, beşeriyet.
 4. Doğru dürüst insana yakışır durum, adamlık, âdemiyet.
 5. İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi.
 6. İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi
  • "(Benim ona fenalık etmem, insanlığa aykırı bir şeydir.)" (R. N. Güntekin)
 7. İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma
  • "(Öyle kimseler ki, insana insanlık dersi verebilirler.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır