Tüm Eş anlamlılar: INAT

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı inat

inat isim - Nedir?

  1. Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
    • "(Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir.)" (T. Buğra)
  2. Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme
    • "(İddia kızışmış, âdeta inat hâlini almıştı.)" (Ö. Seyfettin)
  3. [sıfat, halk ağzında] İnatçı.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır