Tüm Eş anlamlılar: ICRA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı icra

icra isim, müzik - Nedir?

  1. Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme.
  2. [hukuk] Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme.
  3. [hukuk] Adliyenin bu işle görevli dairesi.
  4. [eskimiş] Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır