Tüm Eş anlamlılar: IĞRENMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı iğrenmek

iğrenmek (-den durum kiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyi tiksindirici bulmak, istikrah etmek
    • "(Asıl iğrendiğim, ürktüğüm elleriydi.)" (R. H. Karay)
  2. Aşağılık, bayağı bulmak, tiksinmek
    • "(Bayağılaşmış gibi kendimden iğreniyordum.)" (R. H. Karay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır