Tüm Eş anlamlılar: HUSUSIYET

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı hususiyet

hususiyet isim - Nedir?

  1. Özellik
    • "(Her birinin hususiyetine ait bin türlü mübalağalı malumat veriyordu.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. İleri derecede tanışıklık, ahbaplık, yakınlık.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır