Tüm Eş anlamlılar: HUKUK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı hukuk

hukuk - Nedir?

  1. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
    • "(Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez.)" (P. Safa)
  2. Bu yasaları konu alan bilim
    • "(Kaldı ki, böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
  3. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü.
  4. Haklar.
  5. [mecaz] Ahbaplık, dostluk.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır