Tüm Eş anlamlılar: HEYECANLANDIRMA

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı heyecanlandırma

heyecanlandırma isim - Nedir?

  1. Heyecanlandırmak işi
    • "(O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik, bizi heyecanlandırmaya yeterdi.)" (F. R. Atay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır