Tüm Eş anlamlılar: HALSIZLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

halsizlik isim - Nedir?

  1. Hâlsiz olma durumu, bitkinlik, dermansızlık, takatsizlik
    • "(Yalnız yüzümün sarılığını, hâlsizliğimi babamdan nasıl saklayacağım?)" (A. Gündüz)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır