Tüm Eş anlamlılar: HALIFE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı halife

halife isim, din bilgisi - Nedir?

  1. Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse.
  2. Hükümdar.
  3. Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri.
  4. Babıali kalemlerinde kâtip.
  5. [mecaz] Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse
    • "(O ustalarının postunda oturan bir sanat halifesiydi.)" (M. Ş. Esendal)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır