Tüm Eş anlamlılar: HIŞIR

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı hışır

hışır isim, halk ağzında - Nedir?

  1. Olmamış meyve.
  2. [sıfat] Taşkınlık gösteren, yaramaz (kimse)
    • "(Serde toyluk vardı a canım. Sahi ne hışırdım o zaman. İlk gençlik, sersemlik, budalalık çağı.)" (H. Taner)
  3. [sıfat, argo söz] Aptal, sersem.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır