Tüm Eş anlamlılar: GEZINTI

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gezinti

gezinti isim - Nedir?

  1. Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
    • "(O civarın bütün ahalisi oralara yayılarak akşamları gezinti yapmaktadırlar.)" (A. Rasim)
  2. Kale duvarlarının iç tarafında kuleleri birbirine bağlayan dar yol.
  3. [müzik] Bir çalgıyla belli bir parça çalmaksızın ezgiler çıkarma işi.
  4. [halk ağzında] Evlerde oda kapılarının açıldığı aralık, koridor.
  5. [halk ağzında] Sofa, balkon.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır