Tüm Eş anlamlılar: GEVEZE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı geveze

geveze sıfat - Nedir?

  1. Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, lakırtı kavafı
    • "(Öyle geveze ki, ben sormadan anlatmaya başladı.)" (H. Taner)
  2. [mecaz] Sır saklamayan, boşboğaz
    • "(Haydi çocuklar ... şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım.)" (P. Safa)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır