Tüm Eş anlamlılar: FENER

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı fener

fener isim - Nedir?

  1. Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
    • "(Sigara içilmeyecek, kibrit, fener yakılmayacaktı.)" (Ö. Seyfettin)
  2. Gemilere yol gösteren ışık kulesi, deniz feneri
    • "(Deniz, bu Japon fenerinden dökülen ışıklar altında ıslak parıltılarla, yanıp sönüyor.)" (Y. Z. Ortaç)
  3. Tepesinden kulplu kahveci tepsisi, askı.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır