Tüm Eş anlamlılar: ELÇILIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı elçilik

elçilik isim - Nedir?

  1. Elçi olma durumu.
  2. Elçinin görevi veya makamı, sefirlik, sefaret
    • "(Elçilik kadrolarında tenkisat yapılacağından söz ediliyor.)" (A. İlhan)
  3. Elçinin görevini yaptığı yapı, sefaret, sefarethane
    • "(Elçilik denen bu konakta bir nevi iç güveyi hayatı sürüyorum.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır