Tüm Eş anlamlılar: DIZILMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dizilmek

  • sıra olmak

dizilmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Dizi durumuna getirilmek, dizme işi yapılmak
    • "(Yazılar dizilecek, sayfalar bağlanacak, makineye verilecekti.)" (H. C. Yalçın)
  2. Sıraya girmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır