Tüm Eş anlamlılar: DIYALOG

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı diyalog

diyalog isim - Nedir?

  1. Karşılıklı konuşma.
  2. Oyun, roman, hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması
    • "(Kişileri canlı, diyalogları kişilerin karakter özelliklerini yansıtacak gibi ustalıkla seçilmişti.)" (N. Cumalı)
  3. Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser.
  4. [mecaz] Anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır