Tüm Eş anlamlılar: DIRLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

dirlik isim - Nedir?

  1. Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim.
  2. Huzur, erinç
    • "(Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette.)" (O. S. Orhon)
  3. [tarih] Osmanlı İmparatorluğunda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
    • "(Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır.)" (S. Ayverdi)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır