Tüm Eş anlamlılar: DEMODE

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı demode

  • modası geçmiş
  • modası bitmiş
  • modaya uygun olmayan

demode sıfat - Nedir?

  1. Modası geçmiş olan.

Benzer kelimeler

  • hükmü kalmamış
  • inek öğrencilere ilişkin
  • popüler olmayan veya modaya uymayan
  • zaman aşımına uğramış

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır