Tüm Eş anlamlılar: DARGINLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dargınlık

  • adını ağzına almamak
  • adınıağzına almamak
  • buzlar çözülmek
  • küslük

dargınlık isim - Nedir?

  1. Dargın olma durumu
    • "(Bu dargınlığa onun da canı sıkıldı.)" (M. C. Kuntay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır