Tüm Eş anlamlılar: DALAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dalamak

dalamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Köpek, kurt vb. hayvanlar dişlemek, ısırmak
    • "(Köpek mi daladı seni?)" (H. R. Gürpınar)
  2. Zehirli böcek, ısırgan otu, sert kumaş dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır