Tüm Eş anlamlılar: CAMBAZ

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

cambaz isim - Nedir?

  1. Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat
    • "(Önüne getirilen ata bir cambaz çevikliğiyle atladı.)" (Ö. Seyfettin)
  2. At alıp satan veya yetiştiren kimse
    • "(Bitişik komşumuz cambaz İbrahim -bizde at alıp satanlara cambaz derler- hacca gitti, geldi.)" (M. Ş. Esendal)
  3. Usta, becerikli kimse.
  4. [tarih] Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik.
  5. [sıfat, mecaz] Kurnaz, hileci, hilekâr.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır