Tüm Eş anlamlılar: ACAYIPLIK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı acayiplik

acayiplik isim - Nedir?

  1. Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık
    • "(Burada bir acayiplik hissediyorum.)" (R. H. Karay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır